Ajuntament de Cunit
Tel.977674080
email:ajuntament@cunit.cat

Portal de la transparència

Ajuntament de Cunit

 • 1 Informació Institucional

  Informació sobre competències i serveis municipals, organització municipal, retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació, normativa objecte d'aplicació a la institució, cartes de serveis, convenis, acords i pactes de naturalesa funcionarial, laboral i sindical, estructura organitzativa interna
  Llegir més
 • 2 Informació de rellevància jurídica

  Normativa municipal, resolucions judicials, documentació en fase d'informació pública, actes ple, bans i instruccions internes
  Llegir més
 • 3 Informació de rellevància econòmica

  Aquest apartat es troba en elaboració.
  Llegir més
 • 4 Informació residual

  En elaboració
  Llegir més
 • 5 Portal de la transparència

  Benvinguts al portal de la transparència de l'Ajuntament de Cunit, on podràs trobar informació institucional, de rellevància jurídica, econòmica i residual
  Llegir més

Copyright 2017 Ajuntament de Cunit